Warning: include_once(load.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dgtnnikan/public_html/wp-content/plugins/qode-twitter-feed/qode-twitter-feed.php on line 11

Warning: include_once(): Failed opening 'load.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/dgtnnikan/public_html/wp-content/plugins/qode-twitter-feed/qode-twitter-feed.php on line 11
بازاریابی و فروش – نیکان فارما

بازاریابی و فروش

استانداردهای فروش و بازاریابی
برای توسعه یک استراتژی توانمند ما ابتدا بر روی سیاست های اخیر سازمان غذا و دارو در ایران تمرکز داریم.
مطابق با این اطلاعات، ما استراتژی های بازاریـابی و پیـش بینـی های خود را جـهت معـرفی موفق محصـولاتمان به کـار می گیریم. دپارتمان بازاریابی رستا ایمن دارو همه جوانب بازاریابی ،تبلیغ و ارتقا محصولات خود در بازار ایـران را در نـظر می گیرد. متخصصین وگروه نمایندگان پزشکی ما به خوبی آموزش دیده اند و متعهد به ارتقا کیفیت خدمات به جامعه پزشکان هستند.
معرفی ممتد در بازار که منجر به ایجاد تقاضای مستمر می شود فرآیند عملکرد استاندارد این شرکت است. تیم بازاریابی رستا ایمن دارو فعالیت های بازاریابی رقبا را چه به عنوان توزیع کننده و یا واردکننده پایش کرده و در ضمن کمبود محصولات را نیز بررسی می کند . ورود محصولات و رقبای جدید مشمول مقررات و تغییر سیاست کلی این شرکت می شود که مستلزم انطباق سریع با برنامه های بازاریابی و برنامه های اجرایی است.
استراتژی اصلی ما در بازاریابی بر اساس جنبه های علمی استوار است. ما از سه طریق وارد این برنامه می شویم:
۱- پزشکان و متخصصین:
ارتباط عالی و همکاری موثر با مجامع علمی و حرفه ای در زمینه محصولات. حضور دائمی در سمینارهای مرتبط و کنفرانس های برنامه ریزی شده بوسیله این مجامع و موسسات در بیمارستان ها و دانشگاهها با بکارگیری تصویر سازگار در جهت ارتقا افق دید پزشکان. مراجعات حضوری پی در پی به پزشکان در مطب ها و بیمارستان ها. تهیه بولتن های ویژه طراحی شده و منتشر شده اختصاصی برای متخصصین و پزشکان.
۲- داروخانه ها:
در ایران در همه مناطق تقریبا ۱۰۰۰۰ داروخانه فعالیت می کنند. سیاست های بازاریابی مرتبط با داروخانه ها بوسیله استراتژی های توزیع کنندگان همزمان با طراحان و متخصصین تدوین استراتژی داخلی شرکت هماهنگ می شود.
۳- نشریات عمومی و رویدادهای تخصصی:
ما به صورت فعال در کلیه نشریات حرفه ای محصولاتمان را معرفی می کنیم. همچنین ما حضور برجسته ای در جشن های عمومی و برحسب لزوم رویدادهای ورزشی داریم که به ما امکان معرفی محصولاتمان در مجامع عمومی می دهد.