صرفه‌جویی دو میلیون دلاری با تولید عصاره “سیلی‌مارین”